grup MULTIPLICA
les matemàtiques, un plaer

SORTIDES


Les sortides són un conjunt d'excursions on es treballen les matemàtiques de forma curricular.  És a dir, el que treballem a cada sortida correspon en un gran percentatge en els continguts matemàtics del cicle on està l'alumne/a.

El format d'aquestes sortides és similar a una gimcana, cada grup ha de superar una sèrie de proves.
A més a més, fem unes activitats divertides perquè l'alumnat aprengui a gaudir de les matemàtiques
A cada sortida nosaltres aportem:
- El material necessari pel desenvolupament de la sortida; brúixoles, provetes, bosses,  cintes mètriques, calculadores, ...
- Diferents materials per a desenvolupar les activitats extres.
La sortida la desenvolupa un equip de monitors/es molt ben preparat.
Es fa treball en equip, de 12 a 15 alumnes, va superant un seguit de proves, a cada prova hi ha un monitor o monitora que la coordina.
Aquest format, similar a una gimcana, si es desitja també es pot fer dins l'escola. Nosaltres ja ens cuidariem d'adaptar-la i portar el material que fos necessari.
Per a veure a més informació de cada sortida, cliqueu un cicle:
Educació Infantil
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Sortides de la ESO
Per a fer les reserves envieu-nos un missatge a multiplicapm@gmail.com, indicant les vostres dades, quina sortida voleu fer i quin dia.

PROposTeS


 

la nosTra direcció

c. Sagunt, 134
08912 Badalona
Barcelona
933 871 397
multiplicapm@gmail.com