grup MULTIPLICA
les matemàtiques, un plaer

CONTACTE

gruP multiplicac. Sagunt, 134
08912 Badalona
Barcelona
933 871 397
multiplicapm@gmail.com

PROposTeS


 

la nosTra direcció

c. Sagunt, 134
08912 Badalona
Barcelona
933 871 397
multiplicapm@gmail.com